Over act

Wat is ACT?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een relatief nieuwe therapievorm ontwikkeld door de Amerikanen Steven C. Hayes, Kelly G. Wilson en Kirk D. Strosahl. De therapie komt voort uit de gedragsanalyse en is gebaseerd op de Relational Frame Theory.

ACT is een vorm van gedragstherapie die een zestal werkzame technieken met elkaar combineert.

Zes zuilen

De zes door ACT toegepaste technieken, ook wel zuilen genoemd, nader toegelicht.

MINDFULNESS

In contact komen met het hier en nu.

ACCEPTATIE

Het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden.

DEFUSIE

Loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel zullen raken.

ZELF ALS CONTEXT

Een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren.

WAARDEN

Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.

TOEGEWIJDE ACTIE

Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden.

Filosofie

Binnen ACT leer je om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor ben je in staat om je aandacht te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven, je waarden.

De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.